Eenmalige uitkering van € 4.000 voor ondernemers

De voorwaarden voor de Tegemoekoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS) zijn vrijdagmiddag 27 maart bekendgemaakt. Dit is een van de noodmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen? 
Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen.

Voor wie is de TOGS-regeling bedoeld?
Deze tegemoetkoming is o.a. bedoeld voor de horeca. Het is van belang dat uw hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code, die bestaat uit 4 of 5 cijfers, geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.

Waar kan ik mijn SBI-code hoofdactiviteit opzoeken?
Via de KVK kunt u uw SBI-code hoofdactiviteit opzoeken. U kunt deze op uw uittreksel Kamer van Koophandel of online vinden. U kunt hiervoor de KVK HR app gebruiken. U krijgt dan 30 gratis inzagen per jaar. Als u een eenmanszaak heeft kunt u uw gegevens ook gratis bekijken op de website van KVK.

De meest relevante SBI-codes voor de horeca zijn:

Omschrijving activiteit SBI-code
Hotel-restaurants 55.10.1
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 55.10.2
Restaurants 56.10.1
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 56.10.2
Eventcatering 56.21
Cafés 56.30

Waar moet mijn onderneming nog meer aan voldoen?

 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben;
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van de eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenministe € 4.000 zal lijden;
 • U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020;
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst;
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK voor 15 maart 2020;
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf;
 • Uw onderneming is niet failliet;
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u de TOGS van € 4.000 aanvragen. U bent vrij in het doel van besteding.

Hoe kan ik mijn aanvraag voorbereiden?
U kunt alleen online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD (alleen eenmanszaak mag met DigiD, alle andere rechtsvormen moeten met eHerkenning);
 • Het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • De SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
 • Het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • Het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres;

Kan ik ook gebruik maken van een intermediair om de aanvraag in te dienen?
Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag. Wij kunnen deze wel opvragen bij controles.

Download hier de machtiging.

Het aanvraagproces is als volgt:

Aanvragen

 • Regel uw aanvraag online. U kunt dat hier doen;
 • Nieuw? Maak eerst een profiel aan;
 • In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze;
 • Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Dan klikt u op ‘Naar verzenden’;
 • Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’;
 • U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail vindt u ook onder ‘Mijn overzicht’ bij het betreffende formulier.

Na uw aanvraag
Het streven is om binnen 2 weken een besluit te nemen. Na het besluit wordt binnen een paar werkdagen uitbetaald. Lukt het niet om binnen 2 weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

Uw aanvraag wordt getoetst met KVK of aan de voorwaarden wordt voldaan. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK wordt een faillissementscontrole uitgevoerd.

Controle en handhaving
De aanvragen worden achteraf gecontroleerd, ook als deze via een intermediair lopen. Als bij controle blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.