Corona update

Uitstel van betaling huur aanvragen
In deze onzekere tijd is het belangrijk om uw vaste lasten zo laag mogelijk te houden en betalingen indien mogelijk uit te stellen. Wij adviseren u om contact op te nemen met de verhuurder van het pand dat u huurt en te vragen om een tijdelijke verlaging van de huur en om uitstel van betaling. Wij hebben een voorbeeldbrief gemaakt voor een restaurant dat volledig gesloten is en een voor een restaurant dat nog wel thuis bezorgt en/of afhaal biedt.

Download hier de voorbeeldbrief.

Brief aan minister Koolmees
VCHO heeft een brief gestuurd aan minister Koolmees met het verzoek om de Werktijdverkorting-regeling te verruimen. Wij vragen daarin het volgende:

  • Het tijdelijk aanpassen van het percentage van de uitkering naar 100% van de loonsom inclusief werkgeverslasten.
  • Het aanbieden van een voorschot aan ondernemers zodat zij hun personeel op tijd kunnen betalen.
  • Het voor ondernemers mogelijk maken om een reeds verkregen vergunning aan te passen.

Zodra wij een reactie ontvangen zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

BMKB-regeling
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open en is sinds gisteren van kracht. Dit is een van de maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen zodat ondernemers eerder en meer geld kunnen lenen.

Wat dit voor u betekent is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw accountmanager bij uw eigen bank. Hij/zij kan met u kijken welke mogelijkheden deze verruimde regeling voor u biedt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.