Check je inschrijving Register Social Hygiëne

Het kan nu zijn dat je wel op een Drank- en Horecawetvergunning staat, maar niet staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. Je hebt tot 1 mei 2018 de tijd om deze registratie aan te vragen. Daarna loop je de kans dat je jouw vergunning niet kunt verlengen of, een nieuwe vergunning niet kunt aanvragen. In dat geval moet je examen Sociale Hygiëne opnieuw doen.

Oud diploma sociale hygiëne is in 2015 vervallen
Medio 2015 is in de Drank- en Horecawet het bijschrijven in het register aangescherpt. Met als gevolg dat er nu nog veel mensen in de branche werken die niet meer in het register staan. Ze werken als eigenaar of leidinggevende op basis van oude diploma’s die voorheen wel, maar nu geen recht meer geven op bijschrijving in het register. M.a.w. (vak)diploma’s die vroeger voldoende waren zijn nu niet meer automatisch voldoende bewijs van kennis van Sociale Hygiëne.

Gemeenten zijn geïnformeerd
Alle gemeenten hebben een brief gekregen over de meeste recente regelgeving met betrekking tot het Register Sociale Hygiëne. Na 1 mei 2018 zullen gemeenten dus ook strenger gaan kijken naar de registratie van de leidinggevenden in het register: zonder Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne geen bijschrijving op de Drank- en Horecavergunning.

Wat moet je doen?
Check of je in het Register Sociale Hygiëne staat. Als je in het Register staat, hoef je niets te doen. Eenmaal bijgeschreven dan blijft dat altijd het geval.

Sta je niet in het Register, ga dan na welke situatie voor je van toepassing is. Beschik je wel over een (vak)diploma? Controleer dan of deze recht geeft op een inschrijving in het register. Als dit het geval is, dan kun je via de website van SVH het SVH Diploma Sociale Hygiëne aanvragen en alsnog de inschrijving in het Register regelen. De kosten hiervan zijn 58 euro inclusief 21% btw.

Overgangsregeling tot 1 mei 2018 
De Landelijke Examencommissie van SVH heeft een overgangsregeling ingesteld. Tot 1 mei 2018 kun je op basis van jouw (vak)diploma alsnog het Diploma Sociale Hygiëne aanvragen en je laten bijschrijven in het Register Sociale Hygiëne. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Je hebt wel de Verklaring Sociale Hygiëne, maar staat niet in het Register. Wat kun je doen?
Je kunt contact opnemen met SVH via
088-050 15 00 of mailen naar lec@svh.nl.