Brief van minister Asscher over convenant

Maandag 6 juni 2016

Morgen, 7 juni, gaat de Tweede Kamer in debat over de resultaten van het lopende convenant. Afgelopen week heeft minister Asscher een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij de resultaten van het lopende convenant met de Chinese horecasector bespreekt (de volledige brief leest u hier). Minister Asscher bespreekt in deze brief de resultaten van de sector over het tweede halfjaar van het convenant, dus van 1 april tot 1 oktober 2015. De minister stelt dat de sector goed presteert wat betreft het creëren van duurzame dienstverbanden. Hij constateert echter dat het aantal gerealiseerde opleidingen in spoor 2 (Basiskoksopleiding Aziatische Keuken = BAK) nog altijd ver achterloopt bij de afspraken uit het convenant. In de tweede termijn van het convenant zijn er 23 koks opgeleid, terwijl volgens de afspraken 150 koks opgeleid moesten worden. De minister hecht bijzonder aan de spoor 2 opleiding, omdat hij van mening is dat juist spoor 2 een belangrijke bijdrage kan leveren aan het structureel oplossen van de personeelsproblemen.

Hoewel de sector het niet eens is met de zienswijze van de minister, is de sector van mening dat de Chinese horecaondernemers de gemaakte afspraak zo goed mogelijk moeten naleven. Binnen het huidige convenant is afgesproken dat het aantal opgeleide BAK koks elk half jaar doortelt tot aan het einde van het convenant. Vóór het eind van het convenant moet het verschil dus worden ingelopen. Samen met de cijfers uit het lopende halfjaar moeten er voor 1 oktober 2016 dan nog meer dan 500 BAK opleidingen afgerond worden. Om sterk te kunnen staan in de onderhandeling over een nieuw convenant is het belangrijk dat alle Chinese horecaondernemers hun best doen om aan deze eisen te voldoen. Wij willen u dan ook nog eens met nadruk vragen om vooral voor spoor 2 via de BAK opleiding te kiezen als u nog een aanvraag wil doen voor een GVVA!

Als kanttekening van de opmerking van de minister wil VCHO hierbij het algemene kokstekort in de restaurantsector noemen. Er is de afgelopen maand meerdere keren bericht over de problemen die alle restaurants in Nederland hebben om voldoende koks in dienst te krijgen. Er blijkt weinig interesse voor het koksvak en zelfs sterrenchefs hebben moeite met het vinden van bekwame koks. Het lijkt ons aannemelijk dat dit probleem ook weerspiegeld wordt in de achterblijvende aanmeldingen voor de BAK opleiding.