Begeleidingscommissie stuurt rapport naar Asscher

21 juni 2016

Op 17 juni jongstleden heeft de begeleidingscommissie Convenant Aziatische Horeca de bevindingen over het derdehalf jaar van het convenant in een brief aan minister Asscher gestuurd. Uit de bevindingen van de commissie kan geconcludeerd worden dat de Aziatische Horeca het in het derdehalf jaar veel beter doet dan in de voorafgaande periode.

Gerealiseerd door UWV/IND:

In deze periode, die liep van 1 oktober 2015 tot 1 april 2016, heeft UWV/IND in totaal 753 GVVA’s afgegeven. 109 aanvragen werden afgewezen: 25 vanwege een ‘Onherroepelijke boete’, 77 omdat niet voldaan was aan de voorwaarden en 7 omdat niet voldaan was aan het convenant.

Gerealiseerd door de sector:

GIF Convenantsprestaties21-06-2016

Deze cijfers laten zien wat de sector heeft gepresteerd om aan de convenanteisen te voldoen. Het is duidelijk te zien dat wat betreft duurzame dienstverbanden wel voldaan is aan de voorwaarden van de minister. Bovendien blijkt dat het totale aantal opleidingstrajecten ook voldoet aan de eisen. Alleen het onderdeel van spoort 2 (de BAK opleiding), loopt structureel achter. En juist dit onderdeel is voor de minister heel belangrijk.

Nu de Aziatische horeca een cruciale onderhandelingsfase in gaat met de overheid is het heel belangrijk dat het derde kwartaal verbetering van de BAK -cijfers laat zien. In het derdehalf jaar zijn in totaal 249 BAK opleidingen gerealiseerd. Dit betekend dat er voor 1 oktober 2016 nog 420 BAK opleidingen moeten plaats vinden. Het is dus belangrijk dat we vol op inzetten op de BAK opleiding zodat we alsnog aan de cijfers van de overheid voldoen. Daarmee verbeteren we onze onderhandelingspositie voor de komende convenantonderhandelingen.