Asscher spreekt over Wokakkoord

10 juni 2016

Bij het Algemeen Overleg dat gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer is er onder andere over de toekomst van het Wokakkoord gesproken. Minister Asscher benadrukte dat hij grote waarde hecht aan het naleven van de afspraken uit het convenant. De minister heeft toegezegd om voor het zomerreces het beleid voor de toekomst te bepalen.

VCHO zal op 22 juni samen met andere vertegenwoordigers van de Aziatische horecasector met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek gaan over de toekomst van het convenant. Het onderzoeksbureau Panteia heeft vorig jaar in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar de culturele en linguïstische functie eisen van de sector.

De belangrijkste conclusie in het rapport van Panteia is dat de functie-eisen voor koks van de sector reëel-proportioneel zijn. Daarbij is er onvoldoende aanbod van koks die opgeleid willen worden tot Aziatische kok. Bovendien blijkt het moeilijk voor niet Aziaten om deze stijl van koken te leren. Toch vindt de minister met name het realiseren van het aantal basiskok opleidingen zeer belangrijk.

De sector is zeer trots op de prestaties die de Aziatische horeca het afgelopen jaar heeft geleverd. In het eerste convenantjaar heeft de sector bij elkaar 1090 opleidingstrajecten gerealiseerd, terwijl de convenantvoorwaarde 750 opleidingen was. Daarnaast zijn er in het 1e convenantjaar 535 duurzame dienstverbanden aan EU/NL-personeel in de keukenfuncties aangeboden, terwijl de convenanteis 375 was. De sector bestaat in zijn geheel uit zo’n 2300 horecabedrijven. Wij vinden dit dus een aanzienlijk resultaat voor een relatief kleine sector.

In het overleg met het Ministerie gaan we ons inzetten om concrete en haalbare afspraken te maken, om het voortbestaan van een gezonde Aziatische horecasector voor de toekomst te waarborgen. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst van het overleg.