Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli gewijzigd!

Voorkom een hoge boete!

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. U bent verplicht een contract te sluiten met een bedrijfsarts of met een Arbodienst.

Voorkom een boete

De Inspectie SZW kan vanaf 1 juli 2018 een boete opleggen als u geen contract heeft afgesloten met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Ga daarom hiermee nu aan de slag!

Invoering verplicht basiscontract

Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van het basiscontract. U bent verplicht om u te laten ondersteunen door een arbodienstverlener en hiervoor een basiscontract op te stellen bij de volgende werkzaamheden:

  • Deskundige begeleiding bij ziekte;
  • Het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan uw werknemers.

Het aanbieden van een preventief spreekuur. De werknemer moet de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief, ook al is er geen sprake van verzuim, naar de bedrijfsarts te gaan.

Eisen beroepsuitoefening arbodienstverleners

Vanaf 1 juli 2017 zijn eisen gesteld aan de beroepsuitoefening door de arbodienstverleners en bedrijfsartsen. Als ondernemer moet u voor de volgende zaken zorgen:

  • De bedrijfsarts moet de werkplek kunnen bezoeken als hij dat nodig vindt;
  • De werknemer moet een ‘second opinion’ kunnen aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel bij het UWV blijft ook nog steeds mogelijk;
  • De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben;
  • De bedrijfsarts (en de andere arbodeskundigen) moeten kunnen overleggen met de werknemers-vertegenwoordiging.

Preventiemedewerker nu reeds verplicht!

Elk bedrijf moet nu al ten minste één werknemer aanwijzen als preventie-medewerker. Bij 25 of minder werknemers mag dit de directeur/eigenaar zelf zijn. De preventiemedewerker krijgt vanaf 1 juli 2017 een duidelijkere rol bij de preventie en signalering van gezondheidsrisico’s in het bedrijf.
Hij/zij heeft als taak om samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners over de arbeids-omstandigheden in het bedrijf. Daarnaast ondersteunt hij/zij de werkgever bij het invullen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie en het uitvoeren van de maatregelen die daaruit voortvloeien.

Aan de slag met afsluiten contract

Wat moet u doen? Ga naar de website www.zelfinspectie.nl en klik op de button ‘Arbo op Orde’, daarna op ‘contract bedrijfsarts/arbodienst’ en start de zelfinspectie. Loop ook de andere punten op deze website goed na zodat u zeker weet dat u aan alle regels voldoet. De website is er alleen in het Nederlands. Zo nodig kunt u hulp vragen aan uw boekhouder, administratiekantoor of bij VCHO.

Pas op voor overtreding van de arbeidswetgeving

Elke ondernemer moet de regels van de wet kennen en deze opvolgen. U wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als uw administratie niet op orde is, of als u werknemers zonder geldige papieren heeft werken, dan kunt u een zeer hoge boete krijgen. Het is daarbij niet belangrijk of u bewust of onbewust de regels niet heeft nageleefd. Als u een controle heeft gehad en er is iets niet in orde, zoek dan direct juridische hulp. Nog voordat het aanvullende verhoor is geweest!

Werktijden-administratie, lonen per bank!

U moet van al uw werknemers op papier bijhouden op welke tijden zij werken en pauzeren. Als u deze administratie niet kunt tonen, dan krijgt u een flinke boete. Voor één werknemer al gauw tienduizend euro! Ook moet u de lonen van uw personeel betalen per bank. Het is verboden om het loon contant te betalen. Ook de salarisspecificatie moet u altijd aan uw werknemer verstrekken. Doet u het op een andere manier, dan overtreedt u de wet en kan dat bij een controle tot een hoge boete leiden.

Gaat er toch nog iets fout, neemt u dan contact op met VCHO, of met Werk & Wet Advocatuur waar u, als lid van VCHO, tegen een gereduceerd tarief een advocaat kunt inschakelen die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

VCHO: 020-3458 202 of mail info@vcho.nl

Werk & Wet Advocatuur: 020- 6995 042 of mail j.caro@werkenwet.nl