Algemene Ledenvergadering van VCHO: Goed bezocht en interessante inhoud

De Algemene Ledenvergadering van VCHO is op maandag 11 mei 2015 in Wokrestaurant De Mallejan te Maarssen gehouden. Bijna 90 leden hebben de ledenvergadering bijgewoond. Hieronder vindt u een kort verslag van de vergadering.

 

Terugblik activiteiten 2014

Tijdens de vergadering heeft voorzitter, de heer Bin Yu leden gerapporteerd over de volgende werkzaamheden die VCHO in 2014 heeft verricht.

Belangenbehartiging

 • Intensieve overleggen met UWV, SZW en politieke partijen over kokregeling: > 10
 • Organiseren demonstratie 1 april
 • Ondertekening convenant 1 oktober
 • 4 kookworkshops “Combi Steamer spaart je personeel”
 • Zoeken nieuwe alternatieve bron voor keukenpersoneel, bijvoorbeeld koks uit Hongarije

De heer Yu noemde het aanpakken van personeelstekort een zeer ingewikkeld proces. Het heeft te maken met verschillende partijen, zoals de overheid, koks en restaurants. Het heeft echter ook te maken met de wet, economie en de politieke ontwikkelingen. Sinds de nieuwe Wet Arbeid Vreemdelingen per 1 januari 2014 van kracht is, konden Aziatische restaurants helemaal geen koks meer uit China laten komen om te werken. De koks die al in Nederland waren, kregen ook geen verlenging meer. Omdat deze wetswijziging het voortbestaan van de Chinese horeca bedreigt, heeft VCHO in 2014 alles gedaan om ervoor te zorgen dat deze wetswijziging zo min mogelijk negatieve effecten heeft voor de Chinese horeca, zoals: overleggen met UWV en SZW, lobbyen bij de politieke partijen, succesvolle media campagnes en juridische stappen.

Tot 1 april 2014: het organiseren van de eerste culinaire demonstratie in Den Haag. Tijdens deze demonstratie spraken vertegenwoordigers van de sector minister Lodewijk Asscher persoonlijk aan over de grote negatieve gevolgen van de wetswijziging op onze branche.

Dit resulteerde uiteindelijk op 1 oktober tot het ondertekenen van het zogenaamde Wokakkoord. Het akkoord maakt het voor de Aziatische restaurants weer mogelijk om koks uit China in Nederland te laten werken.

Ook betreffende voorlichting heeft VCHO in 2014 veel werkzaamheden uitgevoerd:

Voorlichting

 • Gepubliceerde voorlichtingsartikelen: > 70
 • 8 voorlichtingsbijeenkomsten: > 500
 • Telefoon en e-mail: > 6000
 • Gratis Alcohol leeftijdsticker: > 1000

Via social media, de digitale nieuwsbrieven, Chinese krant en vakbladen heeft VCHO in 2014 meer dan 70 voorlichtingsartikels gepubliceerd. Onderwerpen variëren van het examen Sociale Hygiëne tot “Wetswijziging Wet Arbeid Vreemdelingen”.

In maart/april en september 2014 heeft VCHO 4 regionale themabijeenkomsten georganiseerd met meer dan 500 bezoekers, met als thema: Wet Arbeid Vreemdelingen , nieuwe convenantregels en allergenen wetgeving.

Op 24 maart 2014 heeft VCHO de eerste algemene ledenvergadering georganiseerd. Bijna 150 leden waren aanwezig bij Wok de Mallejan in Maarssen.

Dagelijks ontvangen de medewerkers van VCHO telefoons en mails van leden over allerlei zaken. Door de goede samenstelling van medewerkers kan VCHO haar leden zowel in het Nederlands als in het Mandarijn Chinees en Kantonees ter woord staan. In 2014 heeft VCHO meer dan 6000 telefoons en mails van de leden behandeld.

Cursussen, trainingen en opleidingen

 • Gratis boek Hygiënecode in het Chinees: > 300
 • Boek Sociale Hygiëne in het Chinees: > 40
 • 5 kookdemonstraties: > 370
 • Cursus praktijkbegeleider in samenwerking met Bureau HTM: > 400
 • Kookdemonstraties ROC Amsterdam en Amersfoort: > 700
 • Studiereis Taiwan en China: > 14

Ter verbetering van keukenhygiëne heeft VCHO tijdens de Horecava 2014 gratis het boek Hygiënecode in het Chinees uitgedeeld en ook vanuit kantoor hebben wij op verzoek van de leden de Hygiënecode gratis verstuurd: in totaal aantal meer dan 300 boeken.

Om Chinese horecaondernemers te helpen bij de voorbereiding van het examen Sociale Hygiëne, heeft VCHO in het najaar van 2013 het nieuwe leermateriaal Sociale Hygiëne in het Chinees vertaald. Tot nu toe hebben 40 ondernemers dit boek inclusief examentrainingen besteld.

In september heeft VCHO in samenwerking met Rational vier kookworkshops “Combi Steamer spaart je personeel“ georganiseerd. De kookworkshops werden gegeven door de bekende chefkok Samuel Chia uit Singapore. Hij liet zien hoe met behulp van de combi steamer de werkzaamheden van 5 koks door 3 koks gedaan worden. Meer dan 250 mensen hebben deelgenomen aan deze vier workshops.

Op 11 december 2014 heeft VCHO een culinaire delegatie uit China uitgenodigd om de nieuwe stijl van klassieke gerechten uit Ningbo te demonstreren. De vakbekwaamheden van de 5 topkoks maakten enorm indruk op de meer dan 120 deelnemers.

Speciaal voor de Chinese horecaondernemers en chef koks heeft Bureau HTM in samenwerking met VCHO de cursus Praktijkbegeleider ontwikkeld. Door deelneming aan deze cursus voldoet een kleine werkgever aan de convenanteis. Meer dan 400 ondernemers hebben zich inmiddels aangemeld voor deze cursus.

Op 5 juni 2014 heeft VCHO een kookdemonstratie Aziatische keuken georganiseerd op de open dag van ROC Amsterdam. In totaal hebben wij meer dan 700 leerlingen en ouders mogen ontvangen. Wij willen zodoende laten zien dat Aziatische restaurants open staan voor Nederlandse leerlingen.

Op 25 augustus 2014 heeft bestuurslid Kaji But een presentatie over de ontwikkelingen van de Aziatische restaurants aan de 50 nieuwe ROC leerlingen gegeven. Ook heeft de heer But de pers te woord gestaan over de opleiding.

Om nieuwe ideeën op te doen en de ondernemingsvisie te verruimen, organiseerde VCHO in november 2014 een 11-daagse inspirerende studiereis naar Taiwan, Shenzhen en Chengdu. 14 ondernemers hebben deelgenomen aan deze studiereis.

Bestuursverkiezing

Volgens het rooster van aftreden, is de heer Frank Chan aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar wegens zijn functie in de commissie convenant. Voorzitter Yu prijst de grote bijdragen die Frank Chan heeft geleverd aan VCHO. Vanuit de leden riep iemand zelfs uit waardering dat “Frank niet weg mag”.

In zijn speech vertelt Frank Chan dat hij 3 jaar geleden met de overige bestuurders heeft besloten om een uitdaging aan te gaan door het oprichten van VCHO. Nu 3 jaar later, kijkt hij tevreden terug over de ingeslagen weg: VCHO is uitgegroeid tot de grootste werkgeversorganisatie binnen de Aziatische horeca. VCHO behartigt de Aziatische horeca optimaal door de betrokkenheid met de ondernemers en de deskundigheid van haar bestuurders en personeel. VCHO komt nu in een nieuwe fase terecht, namelijk een volwassen organisatie. Frank Chan zei dat hij hierdoor met een gerust hart het bestuur kan verlaten.

De kennis en ervaring die Frank Chan heeft, zal niet verloren gaan. Hij blijft de belangen van de Aziatische horeca behartigen door zijn zetel in de commissie SZW en verder wordt Frank Chan door het sectorbestuur genoemd tot lid van het adviesraad van VCHO.

Alex Chang, een zeer ervaren bestuurlid, is dit jaar aftredend en herkiesbaar. Met hem als projectleider bij de onderhandeling met SZW heeft de sector een zeer deskundige en bekwame vertegenwoordiging. Alex Chang is door het bestuur herbenoemd tot bestuurslid en met applaus door de vergadering goedgekeurd.

Concept activiteitenplan 2015

Tijdens de vergadering heeft de directeur, mevrouw Liping Lin, het concept activiteitenplan van 2015 uitgelegd.

In 2015 staat voor VCHO centraal: het verder aanpakken van het personeelstekort én het realiseren van rendementsverbetering door innovatie en vernieuwing. VCHO wil deze doelstellingen bereiken middels de volgende activiteiten:

1. Imago verbetering

 • Samen Chinees Nieuwjaar Vieren
 • Multimedia promotiefilm: ‘Chinese koks zijn ambacht vakmensen’

2. Aanpakken tekort aan vakbekwame koks

VCHO zal in 2015 onverminderd doorgaan met het zoeken en vinden van oplossingen voor het personeelstekort. De middelen hiervoor zijn:

 • Overleg met overheid voor een betere regeling na het convenant
 • Bekwame koks uit China via Xian International Co.
 • Lage keukenpersoneel via UWV en EU (Hongaarse koks)
 • Innovatie kookmethode
 • Samen optrekken met andere organisaties, zoals het Centrum voor Ambachtseconomie, met het streven dat Chinese koks ook onder ambachtslieden vallen en met hen samen streven naar een 3 jarig GVVA voor koks uit China.

3. Vernieuwing

 • Studiereis naar Frankrijk voor nieuwe concepten
 • Eat This! je eigen restaurant app
 • Productvernieuwing: nieuwe sauzen, nieuwe presentatie
 • Stimulering branche innovatie door organiseren van verschillende vakgroepen.
  Bijvoorbeeld: enkele deelnemers van à la carte restaurants komen om de beurt bij elkaar langs om te dineren. Tijdens het diner discussiëren ze over hun concept.
 • Inzet nieuwe media voor marketing.
  Op dit gebied hebben wij, de Chinese horecaondernemers, nog veel te winnen. We liggen verder achter dan de Nederlandse horeca. VCHO is nu in gesprek met verschillende marketingbureaus om een basispakket marketing aan de Chinese horeca te bieden.

4. Informatieverstrekking

Het verschaffen van horeca relevante informatie zoals marktontwikkelingen en regelgevingen:

 • schriftelijk door middel van: website, digitale nieuwsbrief, social media, Chinese infokrant, branchebladen, lokale en landelijke media en correspondentie met leden;
 • mondeling door middel van: themabijeenkomsten, ledenvergadering, beurzen, workshops, vakgroepen, telefonische contacten en persoonlijke bezoeken.

5. Cursussen, trainingen en opleidingen

VCHO zal zich in 2015 bezig houden met de volgende onderwijsprojecten:

 • Nederlandse taalcursus
 • Cursus Praktijkbegeleider / leermeester Aziatische horeca
 • Basisopleiding Aziatische kok
 • Bij voldoende aanmelding ROC leerlingen, basiskokopleiding Aziatische keuken

6. Financiële voordelen

VCHO zal zich in 2015 bezighouden om meer voordelen en betere voordelen voor u te genereren, bijvoorbeeld:

 • Sligro: sinds 2015 biedt Sligro niet alleen gemiddeld 8% korting op de reguliere prijzen voor cash & carry aan de VCHO leden, maar er is ook veel verbeterd in het Aziatische assortiment en de prijzen daarvan.
 • Texaco: VCHO leden krijgen tot € 11 cent korting per liter bij meer dan 800 tankstations:
  • Texaco Nederland (400 stations)
  • Firezone (108 stations)
  • Total Nederland (314 stations).

Jaarrekening 2014 en conceptbegroting 2015

Penningmeester, de heer Chaoyang Zhu heeft het financieel verslag van VCHO 2014 en de begroting van 2015 toegelicht. Onder applaus heeft de vergadering beide documenten goedgekeurd.

Reacties uit het publiek

Aan het einde van de presentatie heeft het bestuur samen met de leden gediscussieerd over de actuele ontwerpen, zoals de eisen van het convenant en de waardedaling van Chinese restaurants in Nederland. Hieronder zijn een aantal vragen die door de leden zijn gesteld.

Waarom is het noodzakelijk om de Nederlandse taalcursus te doen? Waarom kan VCHO zich niet focussen op andere punten? VCHO moet zich juist richten op de vernieuwing.

Reactie bestuurslid Frank Chan:

In het convenant staat dat Chinese horecaondernemers zich aan een aantal eisen moeten houden, onder andere het volgen van taalcursus. De essentie van de overheid is dat de Chinese keuken toegankelijk moet worden voor niet Chinees sprekend personeel. De keuken moet dus toegankelijker worden voor Nederlands sprekend personeel.

De Nederlandse taalcursus is een faciliteit van VCHO voor de ondernemers. De ondernemers hebben ook de mogelijkheid om ergens anders een taalcursus te volgen.

Het bestuur begrijpt dat ondernemers het vervelend vinden om de Nederlandse taalcursus te moeten doen, ook al kunnen ze goed Nederlands. Het bestuur heeft dit doorgegeven aan het ministerie. De overheid zegt echter dat de ondernemers dan iemand anders uit de keuken de cursus moet laten doen, die minder goed Nederlands spreekt.

Vernieuwing is een must om te kunnen overleven. Het is een continu proces. In 2015 zal VCHO veel activiteiten organiseren die te maken hebben met het stimuleren van vernieuwing.

De waarde van de traditionele a la carte restaurants vermindert sterk. Hoe kan dit gebeuren? Wat kan de ondernemer doen?

Reactie bestuurslid Alex Chang:

De overnameprijs van deze restaurants is erg gedaald. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Er is weinig vraag naar deze traditionele a la carte restaurants. Een van de redenen is dat de omzet terugloopt. De consument is veranderd. Verder is een reden dat koks uit China moeilijk te krijgen zijn, wat het moeilijk maakt om deze restaurants draaiende te houden. De jongere generatie Chinese ondernemers kiezen vaak voor een ander concept. Wil je vernieuwen, dan is het goed om na te denken dat je na de vernieuwing je zaak makkelijk kunt verkopen, want er komt een tijd dat je ermee wilt stoppen.