Aanpassen loonadminstratie 2017

17 november 2016

Vanaf 1 januari verandert het mimimumloon. U bent verpicht minimaal dit bedrag aan uw werknemers te betalen. Het is daarom nodig om de lonen in uw bedrijfsadministratie aan te passen. De nieuwe bedragen voor functiegroep I t/m VII zijn vanaf 1 januari 2017 als volgt:

loontabel-en-functieniveaus-2017-1-1

Een overzicht van alle bedragen vindt u in dit overzicht: Bedragen minimumloon 2017