2e Overleg met SZW: Hoopgevend

Op 5 juni jl. heeft VCHO samen met de andere Aziatische horecaorganisaties een positief overleg gehad met het ministerie van SZW/UWV betreffende de personeelsproblematiek.

Voorstel Aziatische horeca
De vertegenwoordigers van de Aziatische horeca hebben een toelichting gegeven op een integraal voorstel om het tekort aan vakbekwame Chinese – Aziatische koks aan te pakken.Het voorstel bestaat globaal de volgende onderdelen:

 • Een snelle overgangsregeling voor de honderden Chinese – Aziatische koks met een TWV die in de oude Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) zijn afgegeven;
 • Om de authenticiteit en kwaliteit van de Aziatische restaurants te waarborgen, is het noodzakelijk dat er koks uit China, Japan, Thailand en de overige Aziatische landen komen.
  In de Chinese keuken bestaan globaal 6 functieniveaus, namelijk:

  • niveau 1: keukenhulp
  • niveau 2: basiskok
  • niveau 3: kok eenvoudige gerechten
  • niveau 4: specialiteitenkok
  • niveau 5: sous-chef/allround kok
  • niveau 6: chef-kok

  Niveau 1 t/m 3 zal in de toekomst niet in aanmerking komen voor een TWV. Niveau 4 t/m 6 zijn essentiële functies in de Aziatische keuken in het licht van authenticiteit, cultuur, en kwaliteit, deze functies komen wel in aanmerking voor een TWV. Een klein restaurant kent altijd 2 essentiële functies, die TWV rechtvaardig zijn.

 • Voor een lange termijn aanpak zal de Aziatische horeca zich, in samenwerking met de overige betrokken partijen, maximaal inspannen voor het opzetten van een koksopleiding op MBO-niveau.
 • Wat werkzoekende Nederlandse koks betreft, is het standpunt van de Aziatische horeca duidelijk: ze zijn van harte welkom in onze keuken als ze het kunnen en willen. Om deze groep koks erbij te helpen, werken de Aziatische horecaorganisaties met verschillende re-integratiebureaus voor werving, selectie en begeleiding.

Reactie SZW
SZW heeft oren naar de problematiek van de Aziatische horeca en is bereid om op beleidsniveau de onstane problematiek samen met ons op te lossen. Wel wil SZW dat de Aziatische horeca zich concreet committeert betreffende scholing en het aannemen van de
werkzoekende Nederlandse koks.

Afspraken
Komende weken zullen beide partijen in kleine groepsverbanden het Aziatische voorstel omvormen tot een convenant. Beide partijen zullen er naar streven dat dit convenant voor de zomervakantie door de minister en de Aziatische organisaties getekend wordt. Of dat echt
geregeld kan worden, hangt nog af van de goedkeuring van het convenant door minister Asscher. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling.

Geef een reactie