26.08.2014 : Ontmoeting NVWA en Chinese horecaondernemers

In 2013 heeft NVWA verschillende brainstormsessies georganiseerd, zowel intern als extern, ter voorbereiding op het nieuwe toezicht. Een van deze sessies was met Chinese horecaondernemers. De aanwezige Chinese vertegenwoordigers hebben toen hun ervaringen vanuit het oogpunt van ondernemers duidelijk naar voren gebracht. De sessies waren goed voor de verstandhouding tussen de Chinese horecabranche en NVWA. Als vervolg op eerdere gesprekken, heeft NVWA een aantal vertegenwoordigers van de Chinese horecaondernemers opnieuw uitgenodigd voor een informele ontmoeting op 26 augustus 2014. Het hoofddoel was elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken op een informele wijze. Tevens hebben de NVWA vertegenwoordigers verteld wat ze in de tussentijd gedaan hebben. Namens de NVWA waren diverse mensen aanwezig. Naast hoofdinspecteur Henk de Groot waren ook een senior inspecteur Ontwikkeling, twee inspecteurs Ontwikkeling en twee inspecteurs Uitvoering aanwezig. Volgens VCHO was dit een uitstekend moment om ons verhaal te laten horen, gedachten en ideeën uit te wisselen met NVWA en een beter inzicht te krijgen in de nieuwe werkwijze van NVWA.