23.03.2016 : Algemene Ledenvergadering VCHO in Maarssen

Op 23 maart 2016 hield VCHO haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering blikte het bestuur met alle aanwezige leden terug op wat VCHO in 2015 heeft bereikt voor de Chinese horecaondernemers. Ook keken ze vooruit naar het activiteitenplan voor 2016.

Tijdens de vergadering vond er ook een bestuursverkiezing plaats. Voorzitter Bin Yu, penningmeester Chaoyang Zhu en bestuurslid Kaji But zullen allemaal plaats blijven nemen in het bestuur; de heer Alex Chang is helaas afgetreden, omdat hij zich tegenwoordig meer bezighoudt in de hotelbranche. De 26-jarige Yong Xiang Hu zal zijn plaats innemen; de functie van vice-voorzitter zal na 1 oktober 2016 opnieuw vervuld worden door de heer Frank Chan.