12.04.2016 : Regionale Themabijeenkomsten

In april organiseerde VCHO vier regionale themabijeenkomsten in Eindhoven, Assen, Zwolle en Naaldwijk. In totaal hebben bijna 200 ondernemers deelgenomen aan de bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werd aandacht besteed aan verschillende onderwerpen.

Allereerst gaf NVWA uitleg over de inspecties die NVWA uitvoert. Vervolgens informeerde Bureau de Wit de ondernemers over de nieuwe hygiënewetgeving. Daarna besprak Arend van Rosmalen van Mynta Law enkele vragen die hij regelmatig van ondernemers heeft gekregen, zoals de invloed die een boete kan hebben op een GVVA-aanvraag, de procedure die gevolgd kan worden bij een afwijzing van de vergunning, en hoe de kok na 5 jaar óf de arbeidsvrije status óf een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan krijgen, als hij een arbeids- of verblijfsgat heeft opgelopen.

Daarna kwam de directeur van VCHO, Liping Lin, aan het woord. Zij vertelde hoe VCHO het afgelopen halfjaar haar best heeft gedaan om aan de eisen in het convenant voor de Aziatische horeca te voldoen, en dat dit ook gelukt is. Ze vraagt iedereen om hun best te doen om aan de convenanteisen te voldoen, zodat de sector een sterke positie heeft bij de onderhandelingen met de overheid voor een nieuwe regeling na het huidige convenant.

Tot slot zorgden Van der Moolen Foodgroup en Rational voor de lunch. Alle ondernemers genoten van de verschillende gerechten en konden met de adviseurs van Rational en Van der Moolen Foodgroup de mogelijkheden voor hun eigen restaurant bespreken. Ook konden de ondernemers een bezoek brengen aan de verschillende standhouders: Liroy, Mynta Law, Kleijweg Advocaten, AK Saldo, JP Dranken, Asia Gastronomica, Main Energie, Countus, Diversey en Chinese Koks.