11.05 – 19.05.2015 : Vier Regionale Themabijeenkomsten

Tussen 11 en 19 mei 2015 heeft VCHO vier regionale themabijeenkomsten georganiseerd in Maarssen, Zwolle, Eindhoven en Den Haag. In totaal hebben meer dan 200 ondernemers deelgenomen aan de bijeenkomsten.

Wet Werk en Zekerheid

De heer Aad Boutens van Countus en mevrouw Karin Looij van AK Saldo hebben toelichting geven over de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste veranderingen voor onze Chinese horecanodernemers als gevolg van deze wet zijn o.a.:

  1. Proeftijd: vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een proeftijd af te spreken in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. 1 maand proeftijd voor contracten meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar. 2 maanden voor een contract van 2 jaar of onbepaalde tijd.
  1. Aanzeggen: vanaf 1 januari 2015 moet een werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Deze aanzegplicht geldt alleen voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Contracten korter dan 6 maanden hoeven niet te worden aangezegd.
  1. Loondoorbetalingsplicht: vanaf 1 januari 2015 geldt de hoofdregel dat geen arbeid, wel loon is, als de oorzaak van het niet werken voor de rekening van de werkgever komt. In oproepcontracten is het mogelijk om de eerste zes maanden deze loondoorbetalingsplicht uit te sluiten indien er geen arbeid is verricht.
  1. Keten: U mag nu 3 keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in 3 jaar tijd aan een medewerker aanbieden. Vanaf 1 juli 2015 mag u nog maar 3 contracten in maximaal 2 jaar geven. De werknemer moet dan ook minimaal 6 maanden uit dienst zijn geweest, voordat u opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Countus (053-4353208), of AK Saldo (020-3458777).

Controles van de Inspectie SZW

De heren John Tijsen, Andre de Raad en Sander van Loon van de Inspectie SZW gaven voorlichting over hoe de inspectie de controles uitvoert en waarop gecontroleerd wordt.

Inspecteurs legden uit dat controles in de horeca richten zich o.a. op:

  • Wet arbeid vreemdelingen:Werken de aanwezige werknemers legaal? Wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning? Doet de werknemer wel het werk waar de vergunning voor is verstrekt?
  • Wet minimumloon en –vakantiebijslag: Krijgen de werknemers wel het salaris waar zij volgens de wet recht op hebben?
  • Arbeidstijdenwet: Houden de werkgevers zich aan de werk- en rusttijden van de werknemers? Voert de werkgever een degelijke arbeids- en rusttijdenregistratie?
  • Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav): Het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Deze wetgeving heeft tot doel het voorkomen van verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt, concurrentievervalsing en arbeidsgerelateerde uitbuiting.

Vervolgens melden de inspecteurs dat er twee verschillende controles zijn die door Inspectie SZW wordt uitgevoerd, namelijk: administratieve controle en werkplekcontrole. Voor beide controles hoeven er geen vooraankondiging vooraf gedaan worden. Wel dienen  de inspecteurs zich legitimeren als toezichthouder en delen de reden van hun komst mee.

De ondernemers begrepen de bedoeling van de controles. Alleen zijn er grote verontwaardigingen bij de ondernemers als een frituurkok iets aan het doen is bij zijn functie hoort, bijvoorbeeld die door hem gebruikte pannen wassen, maar niet zodanig in de functieomschrijving genoemd, krijgen de ondernemers enorm boete van € 12.000,-. Daar voelen de ondernemers  onrechtvaardig door de Inspectie SZW aangepakt. Bovendien worden de ondernemers 2 keer aangepakt door de hoge boete en het ontnemen van de rechten om GVVA aanvraag in te dienen. Men vraagt inspecteurs om dit signaal door te geven. Daar is wel toezegging gedaan.

Uitvoering convenant Aziatische horeca

De heer André Vreugdenhil en mevrouw Babette Korrel van het Project Team Aziatische Horeca van UWV gaven ter vergadering de toelichting over de dienst het Project Team kan verlenen aan de ondernemers. Het projectteam kan niet alleen vacature registreren en bemiddelen, maar ook informatie met betrekking tot aanvraag GVVA procedure, verplichtingen voor werkgevers verschaffen. De taakpakket van het projectteam is namelijk sinds het convenant Aziatische horeca verruimd. Voor meer informatie kunnen de ondernemers mailen naar aziatischehoreca@uwv.nl.

Sligro: nog betere voordelen voor VCHO leden

De heer Chris Waalder van Sligro en de heer Erwin van den Oever van Smit Vis, een onderdeel van Sligro vertelden dat Sligro nog betere voordelen en service aan de Chinese horecaondernemers kan leveren door een goede samenwerking met VCHO.  Door deze succesvolle samenwerking heeft Sligro nu het assortiment speciaal voor Aziatische restaurants fors uitgebreid en de prijzen zijn ook aangepast. Voor VCHO leden kan Sligro accountmanager ook offertes op maat maken.

Als gastheer, boden alle 3 Sligro vestigingen de ondernemers een lekkere lunch en Smit Vis natuurlijk verse vis.