Online Aanmeldingsformulier

Algemene Informatie / 基本信息

Naam bedrijf / 餐馆 / 薯条店 / 宾馆名称:
Bedrijfsvorm | 公司形式:
Vestigingsadres | 企业地址:
Postcode | 邮政编码:
Plaats | 所在地:
Telefoonnummer bedrijf | 电话号码:
Mobiel ondernemer | 手机号码:
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel | 商会注册号码:
BTW-nummer | 增值税号码:
IBAN | 银行账号:
t.n.v. | 银行账号户名:
Voornamen en achternaam ondernemer:
老板姓名(中文):
Aanhef | 性别: Dhr. 男Mevr. 女
E-mail ondernemer | 电子邮箱地址:

Kortingsregeling postcode van de andere vestigingen | 其他会员企业邮编(有多家企业入会,会费享受额外优惠):

Muziek- en Televisiegebruik / 播放音乐和电视情况

Muziekgebruik | 音乐的使用:
Indien rechtenvrije muziek | 请选择正在使用的/准备订购的免税音乐品牌:
Aantal vierkante meters waar de muziek te horen is | 企业内能听到音乐的面积:

Opmerkingen / 评论

Voorwaarden en Ondertekening / 会员章程和签名

Als u dit formulier verstuurt, meldt u zich aan als lid van VCHO. U heeft bovenstaande informatie naar waarheid ingevuld en machtigt VCHO hiermee om de verschuldigde contributie te incasseren van bovengenoemde bankrekening. Ook heeft u de Algemene Voorwaarden gelezen en gaat u hiermee akkoord.

请在此处发送,表明您自愿加入中饮公会、保证以上所填材料的真实性、授权中饮公会每年对于入会所产生的会费从您以上所填银行账户自动转账的权利、而且已经仔细阅读并同意的 中饮公会会员章程

Ik wil de VCHO nieuwsbrieven per e-mail ontvangen / 我要收到中饮公会的新闻邮箱。

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord / 我已经阅读并同意中饮公会会员章程所述条款。

Alle velden dient u in te vullen om de inschrijving te voltooien.