Personeel

Assist Verzuim

Assist Verzuim is een landelijke Arbodienst en beschikt over o.a. gecertificeerde bedrijfsartsen en een breed team van Arbodeskundigen. Korting op de standaard tarieven en basiscontracten.

website Meer info
BHV-Cursus

Bij calamiteiten moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. In uw bedrijf moet altijd een BHV’er aanwezig zijn. VCHO-leden kunnen zich zeer voordelig aanmelden voor een BHV-cursus.

website Meer info
Arbo4all

Bij Arbo4all kunt u de erkende RI&E laten toetsen. Nadat u de RI&E compleet heeft ingevuld wordt deze beoordeeld door de veiligheidskundige van Arbo4all. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een rapportage en een voorstel voor het plan van aanpak gemaakt.

website Meer info