Ledenvoordeel Assist Verzuim

De Arbeidsomstandighedenwet is per 1-7-2017 gewijzigd. U bent verplicht een contract te sluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of Arbodienst. De Inspectie SZW kan vanaf 1 juli 2018 een boete opleggen als u geen contract heeft afgesloten met een onafhankelijke bedrijfsarts of arbodienstverlener. Deze boete is minimaal € 340 en kan oplopen tot maar liefst € 13.500. Ga hiermee dus nu aan de slag! 

Invoering verplicht basiscontract 

De belangrijkste wijziging is dat u verplicht bent een contract af te sluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienstverlener voor ondersteuning bij de volgende werkzaamheden:  

  • Deskundige begeleiding bij ziekte van uw werknemers; 
  • Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan uw werknemers; 
  • Het aanbieden van een preventief spreekuur. De werknemer moet de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief, ook al is er geen sprake van verzuim, naar de bedrijfsarts te gaan. 

Voordelen Assist Verzuim  

Assist Verzuim (voorheen A&P Provitale) is een landelijke Arbodienst en beschikt over o.a. gecertificeerde bedrijfsartsen en een breed team van Arbodeskundigen. Zij treden op als adviseur bij verzuim en preventie. Deze adviseurs houden contact met u, uw zieke medewerker(s), UWV, verzekeraar, bedrijfsartsen en alle andere betrokken partijen. Afhankelijk van de overeenkomst krijgt u 1 aanspreekpunt voor alle Arbovragen. Ook kunnen zij u informeren m.b.t. studenten en oproepkrachten. 

Voor VCHO-leden gelden aantrekkelijke kortingen op de abonnementen.

Aanvragen Assist Verzuim

Heeft u interesse of vragen over Assist Verzuim? Bel met VCHO op 020-34 58 202 of stuur een mail naar info@vcho.nl. Assist Verzuim neemt vervolgens contact met u op.