Ledenvoordeel Arbo4all

U bent verplicht een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in uw bedrijf uit te voeren. Een RI&E is kort gezegd een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in uw bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen ervan. Bij het ontbreken van de RI&E kan de boete oplopen tot € 3.000 afhankelijk van uw bedrijf. Voorkom een hoge boete en ga hiermee dus aan de slag. 

Voor de horeca is een erkend RI&E beschikbaar en deze dient te worden opgesteld indien voor meer dan 40 uur personeel aanwezig is. Heeft u minder dan 40 uur aan personeel in dienst dan kunt u volstaan met een verkorte versie van de RI&E checklist gezondheidsrisico’s. Voor organisaties met meer dan 25 medewerkers is naast het uitvoeren van een RI&E ook een toetsing verplicht (dit is inclusief oproep/inleen personeel). Deze toetsing dient u te laten uitvoeren door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige. 

Bij Arbo4all kunt u de erkende RI&E laten toetsen. Nadat u de RI&E compleet heeft ingevuld wordt deze beoordeeld door de veiligheidskundige van Arbo4all. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een rapportage en een voorstel voor het plan van aanpak gemaakt. De RI&E wordt vervolgens met u besproken en conform de wettelijke eisen getoetst. 

Voordelen Arbo4all 

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de RI&E kunt u gebruik maken van Arbo4all om u daarbij te helpen. VCHO-leden ontvangen korting op het uurtarief voor ondersteuning op het gebied van de RI&E.

Gemiddeld aantal uren m.b.t. opstellen van de RI&E en Plan van Aanpak (afhankelijk hoe groot het bedrijf is): 

  • De RI&E opstellen (invullen op locatie) – gemiddeld 4 uur 
  • Opstellen Plan van Aanpak – gemiddeld 3-4 uur  

Aanvragen Arbo4all

Heeft u interesse of vragen over Arbo4all? Bel met VCHO op 020-34 58 202 of stuur een mail naar info@vcho.nl. Arbo4all neemt vervolgens contact met u op.