BELANGRIJK: Vul het GVVA aanvraag- of verlengingsformulier juist en compleet in!

VCHO heeft geconstateerd dat Chinese ondernemers momenteel veel GVVA-verlengingsaanvragen opsturen die niet juist en/of niet compleet zijn ingevuld. Een foutief of niet compleet ingevuld formulier zal per definitie resulteren in een afwijzing van de verlengingsaanvraag! Het Voorportaal controleert alleen op volledigheid en niet op juistheid van het ingevulde formulier. Daarom volgt hieronder een lijst met aandachtspunten waar u extra goed op moet letten bij het invullen van het aanvraagformulier:

 • 4.5: Vul hier de volledige functie in, oproepkracht of part timer zijn geen functies.
  Specificeer de kok functie, alleen “kok” is niet voldoende. Bijvoorbeeld “specialiteiten kok Aziatische keuken”. Vul in of de kok in vast dienstverband werkt (kruis aan ‘ja’ of ’nee’). Full- timer of part timer zegt niets over het wel of niet vast in dienst zijn.
 • 4.10: Wees u bewust van het verschil tussen grote en kleine werkgever en de daarbij behorende convenantseisen:
  • Een grote werkgever is een werkgever vanaf 3 koks van niveau 4 of hoger.
  • Een kleine werkgever is een werkgever met maximaal 2 koks van niveau 4 of hoger.
  • Let op: een grote werkgever kan geen gebruik maken van de combinatiecursus praktijkbegeleider en taalcursus .
 • 4.11: Als u bij de vraag “Is een bestuurlijke boete door de Inspectie SZW opgelegd?” “Nee” invult, vergeet dan niet ‘nee’ aan te kruisen bij de vraag: ‘loopt voor bovenstaande boeteoplegging nog een bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure?’. (onderste regel)
 • 4.12: Als u bij de vraag “Is een straf opgelegd door de rechter?” “Nee” invult, vergeet dan niet ‘nee’ aan te kruisen bij de vraag: ‘Loopt voor bovenstaande veroordeling nog een bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure?’. (onderste regel)
 • 7.4: Het adres waar de arbeid verricht wordt moet ingevuld worden. Dit adres moet hetzelfde zijn als bij de gegevens van het bedrijf zoals ingevuld bij vraag 4.1 en 4.2. (NB Als een bedrijf meerdere adressen heeft, mag de arbeid maar bij 1 adres worden uitgevoerd)
 • 7.8: Vul hier één van de zes functieniveaus in zoals beschreven in het convenant. De zes verschillende functieniveaus zijn:
  • Keukenhulp (niveau 1)
  • Basiskok eenvoudige gerechten (niveau 2)
  • Kok productie eenvoudige gerechten (niveau 3)
  • Specialiteitenkok Aziatische keuken (niveau 4)
  • Sous-Chef / Allround kok (niveau 5)
  • Chefkok (niveau 6)
  • Vergeet niet de juiste functie in te vullen, het aantal uren per week en de juiste hokjes aan te vinken

Overige aandachtspunten
De juiste bruto lonen per 1 juli 2015 zijn:

 • Keukenhulp: €1.507,80
 • Basiskok eenvoudige gerechten: €1.566,17
 • Kok productie eenvoudige gerechten: €1.637,82
 • Specialiteitenkok Aziatische keuken: €1.771,15
 • Sous-Chef / Allround kok: €1.974,23
 • Chefkok: €2.183,71

Wanneer u de afgelopen maanden te weinig salaris heeft uitbetaald, dient u ruim voor het indienen van de aanvraag het te weinig uitbetaalde salaris alsnog te corrigeren. Bij de verlengingsaanvraag dient u dan een addendum toe te voegen waarin u duidelijk maakt dat het salaris alsnog is uitgekeerd en dat u het salaris zoals vermeld op het contract heeft aangepast. UWV heeft de middelen om te controleren of het salaris zoals ingevuld bij de aanvraag daadwerkelijk is uitgekeerd. Vul dus het juiste salaris in en betaal ook het juiste salaris uit!

Indien u het lastig vindt om het formulier in te vullen, dan raden wij aan om een professioneel bedrijf hiervoor in te schakelen.