Ledenvoordeel Advocatenkantoor Kleijweg

Advocatenkantoor Kleijweg is gespecialiseerd in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), verblijfsrechtelijke zaken en bestuurlijke boetes en kan u bij alle juridische vragen over deze onderwerpen bijstaan.  

Advocatenkantoor Kleijweg is lid van Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten (SVMA). SVMA is een vereniging dat zich ten doel stelt het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefeningen voor advocaten op het gebied van het migratierecht. 

Onderwerpen waarmee Advocatenkantoor Kleijweg u kan helpen zijn: 

  • Kenniswerkers; 
  • Investeerders; 
  • Vreemdelingenbewaring; 
  • WAV-boetes; 
  • Gezinsherenigingen; 
  • Visumaanvragen; 
  • Vervolgprocedures; 
  • Klachten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Er is een speciaal uurtarief voor VCHO-leden.

Op grond van de gedragsregels voor advocaten is een advocaat verplicht om indien cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, deze hierop te wijzen en wordt er vaak op deze basis gewerkt. 

Aanvragen Advocatenkantoor Kleijweg

Heeft u interesse of vragen over Advocatenkantoor Kleijweg? Bel met VCHO op 020 – 3458 202 of stuur een mail naar info@vcho.nl. Advocatenkantoor Kleijweg neemt dan contact met u op.