Ledenvoordeel Bureau de Wit

Groepsbegeleiding

Wilt u weten of uw restaurant voldoet aan de HACCP-voorwaarden en moet uw keukenpersoneel voorgelicht worden over de wetgeving en hoe zij hiernaar moeten handelen? Dan kunt u gebruik maken van de groepsbegeleiding van Bureau de Wit. Een keurmeester komt naar uw restaurant en zal een inspectie uitvoeren op naleving van de HACCP-regels (hygiënecode horeca). Daarna worden de aandachtspunten met u besproken en zullen er adviezen gegeven worden om de punten te verbeteren. Al uw personeel mag hieraan deelnemen. Dit bezoek duurt ca. twee uur.

Intensieve begeleiding

Met name voor restaurants die een controle van NVWA hebben gehad, en een waarschuwing hebben gekregen. Zij staan dan onder extra toezicht. Met deze intensieve begeleiding krijgt u inzicht op welke punten u de hygiëne en de HACCP in het algemeen in de keuken moet verbeteren. Het doorvoeren van deze verbeterpunten zal eraan bijdragen om het extra toezicht van de NVWA te laten vervallen. U krijgt 3 bezoeken verdeeld over drie maanden:

 • Uitgebreide Hygiëne Check;
 • Monstername voor microbiologisch onderzoek (2 monsters op twee parameters);
 • Volledige rapportage van elke inspectie.

Voedselveiligheids-abonnement Horeca: 2 / 4 / 6 bezoeken per jaar

Doelstellingen die gezamenlijk worden nagestreefd:

 • Voldoen aan alle wettelijke regelgeving op het gebied van voedselveiligheid;
 • Niveau algehele hygiëne en voedselveiligheid naar een hoger peil brengen en houden;
 • Het opleiden, coachen en aansturen van personeel en leidinggevende(n) van de keuken(s);

Inhoud abonnement:

 • Alle benodigde documenten en registratielijsten;
 • Korte instructie/uitleg aan leidinggevende tijdens het 1e bezoek;
 • 2, 4 of 6 Inspecties per jaar: bij elke inspectie worden 3 monsters onderzocht op 2 parameters en worden er 2 oppervlakteproeven genomen;
 • Voorrijkosten en volledige rapportage van elke inspectie;
 • Eerste afspraak/inspectie is met de contactpersoon. De volgende inspecties zijn onaangekondigd. Als een bezoek op eigen initiatief ter plaatse wordt geannuleerd, dan wordt voorrijkosten in rekening gebracht.

Keurmerkinspecties 

Het Bureau de Wit Keurmerksysteem, is een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit goedgekeurde inspectiemethode. Wanneer de score van de inspecties 70% of hoger is en de keurmeester van Bureau de Wit geeft een positief advies, dan kan er overgestapt worden op de keurmerkinspectie-werkwijze. Daarnaast volgt er een automatische her-inspecties bij een score lager dan 80%. De her-inspectie wordt separaat gefactureerd.

Aanvragen Bureau de Wit

Bel met VCHO op 020-34 58 202 of stuur een e-mail naar info@vcho.nl. Bureau de Wit neemt vervolgens contact met u op.