Arbeidsovereenkomst

In de horeca-cao zijn de arbeidsvoorwaarden en regelingen voor horecawerknemers vastgelegd.

Schriftelijk vastleggen

U bent verplicht de afspraken die u met uw werknemer maakt schriftelijk (op papier) vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Dit komt vooral van pas wanneer er sprake is van een conflict met uw werknemer.

Proeftijd

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de proeftijd gelden ook voor de horeca. Dit betekent dat u de volgende mogelijkheden heeft.

  • De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar;
  • De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of wanneer er sprake is van een tijdelijk arbeidscontract van 2 jaar of langer;
  • Bij een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of korter, mag u geen proeftijd afspreken.

Een proeftijd moet altijd schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd en voor zowel voor u als de werknemer gelijk zijn. Als u besluit om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voort te zetten, mag u niet nogmaals een proeftijd afspreken. Er geldt alleen een uitzondering als de werknemer een andere functie krijgt en die andere vaardigheden en verantwoordelijkheid van de werknemer vragen.

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door zowel u als door de werknemer worden beëindigd, zonder opzegtermijn en zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter. Er hoeft geen reden van redelijke gronden  te zijn voor ontslag.

Eindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege als de tijd waarvoor deze is aangegaan verstrijkt. Opzeggen is in dat geval niet nodig. Wel is het nodig om het contract minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aan te zeggen. Dit houdt in dat u de werknemer laat weten of u het dienstverband wilt voortzetten of niet. Doet u dit niet, dan eindigt het contract wel op de einddatum, maar moet u de medewerker een maandsalaris betalen. Zegt u te laat aan, dan betaalt u voor de periode dat u te laat bent. Als u dus een week te laat aanzegt, betaalt u de werknemer aan het einde van het dienstverband een week extra salaris.

Vernieuwen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wilt u uw werknemer ook na afloop van het arbeidscontract behouden, dan kunt u ervoor kiezen om weer een tijdelijk contract aan te bieden. Hiervoor geldt wel de ketenregeling, namelijk dat u maximaal drie tijdelijke contracten binnen drie jaar mag aangaan met een werknemer. De keten wordt verbroken als er meer dan 6 maanden tussen twee tijdelijke contracten zit. Voor seizoenkrachten is dit bij 3 maanden of langer.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Tussentijds opzeggen arbeidscontract voor bepaalde tijd

U kunt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen tussentijds opzeggen en beëindigen als deze mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. U moet zich dan wel aan de opzegtermijn en de ontslagregels houden. De werknemer kan tussentijds opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn, tenzij u dit in het arbeidscontract heeft uitgesloten.