Uw muziekgebruik in 2024

  Uw gegevens | 企业信息

  Lidnummer | 会员号吗:

  Bedrijfsnaam | 企业名称:

  Plaatsnaam | 所在地:

  Vul hieronder in wat er met uw muziekgebruik gaat veranderen.

  请在下方输入需要更改的音乐使用信息。

   

  Mijn muziekaanbieder in 2024 is | 我在 2024 年使用音乐供应的商是:

  Oppervlakte | 餐厅面积:

  E-mailadres | 邮箱:

   

  Let op: vergeet niet uw abonnement bij de rechtenvrije muziekaanbieder op te zeggen.

  请注意:不要忘记取消您在免税音乐提供商的订阅。