Uitnodiging ZiNSpiration Day & ALV  – 28 mei 2018

Kom naar ZiNSpiration Day!
28 mei, ZiN!, 10.30 uur Inspiratielab Sligro Veghel, een must voor elk VCHO lid!

Op 28 mei organiseren VCHO, Sligro en commerciële partners een inspiratie-bijeenkomst met belangrijke informatie over nieuwe wetgeving voor ondernemers. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De toegang is gratis voor VCHO-leden.

Programma (onder voorbehoud):
10.30 uur – Ontvangst met koffie & thee
11.00 uur – Algemene Leden Vergadering
12.00 uur – ZiNtuigen lunch
13.00 uur – Ronde 1: Keuze inspirerende workshops
14.00 uur – Ronde 2: Keuze inspirerende workshops
15.00 uur – Afsluiting en huiswaarts

Verder in deze uitnodiging staat het programma met een uitgebreide toelichting.

Algemene Leden Vergadering: verkiezing nieuw lid van het bestuur.
Volgens het rooster van aftreden legt dhr. Yongxiang Hu zijn functie neer als bestuurslid van VCHO. Als opvolger is voorgedragen mevr. Yuk-ha Tang. Tijdens de ALV wordt u gevraagd in te stemmen met de installatie van mevr. Yuk-ha Tang als nieuw bestuurslid van VCHO (LinkedIn profiel).

U kunt uzelf ook als tegenkandidaat stellen. Hiervoor ontvangen wij voor 21 mei uw CV en motivatie. U kunt dit mailen naar info@vcho.nl.

Adresgegevens:
ZiN! Inspiratielab Sligro.
Kennedylaan 3, 5466 AA Veghel
Parkeren is gratis.

Deelname:
max. 2 personen per bedrijf.

Tot ziens op maandag 28 mei in Veghel!
Liping Lin, directeur.

Algemene Leden Vergadering
11.00 uur

Plenaire zitting. Aan bod komen o.a actuele onderwerpen, uitgevoerde en geplande activiteiten, financiën en de installatie van een nieuw bestuurslid. De vergaderstukken Algemene Leden Vergadering VCHO 2018 worden uiterlijk 25 mei per e-mail verzonden naar degenen die zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

ZiN! in lunch?
12.00 uur

VCHO partners Sligro (Smit Vis, Smeding, Kaldenberg), Lee Kum Kee, Verstegen, Yama, Bieze Foodservice, Oriental Meat & Liroy verzorgen een lunch met tongstrelende gerechten uit de diverse opgestelde keukenunits. Tevens geeft Yama een demonstratie met nieuwe sauzen.

Meerdere workshops volgen
De workshops duren iedere maximaal 45 minuten. Daarna is een pauze van 15 minuten ingelast. Vervolgens kunt u wisselen wanneer u aan meerdere workshops deelneemt. Vul op het aanmeldformulier in aan welke (meerdere) workshops u wilt meedoen!

Workshop nieuwe Arbowetgeving
Ronde 1 vanaf 13.00 uur
Ronde 2 vanaf 14.00 uur

De Arbeidsomstandighedenwet is per 1-7-2017 gewijzigd. U bent verplicht een contract te sluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of Arbodienst, anders riskeert u per 1 juli a.s. een boete van de Inspectie SZW. A&P Provitale informeert u hoe u aan de wettelijke eis voldoet.

In deze Arbo-workshop wordt u ook geïnformeerd over uitvoering  van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het aanstellen van een preventiemedewerker (beiden verplicht) ook als gevolg van de nieuwe Arbowetgeving. Daarnaast is BOM aanwezig als aanbieder van BHV-cursussen.

Workshop nieuwe privacy wetgeving AVG
Ronde 1 vanaf 13.00 uur
Ronde 2 vanaf 14.00 uur

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de nieuwe privacywet (AVG) handhaven. u moet actief stappen ondernemen zoals alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet en dus verplicht! Een belangrijke klus, waarvoor VCHO de hulp heeft ingeroepen van Stichting AVG voor Verenigingen.

Workshop UWV GVVA voorwaarden
Ronde 1 vanaf 13.00 uur
Ronde 2 vanaf 14.00 uur

UWV informeert u over de visie van de overheid inzake de regeling Aziatische koks en hoe UWV de GVVA aanvragen gaat beoordelen. U krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen.