Horecapand

Ouddorp

Weststraat 43, Ouddorp

Neem contact op

Vraagprijs:

€3.150 p/m

Oppervlakte:

Ca. 200 m2 + buitenterrein, e.e.a. in overleg te bepalen.

Pand type:

horecapand, winkelruimte

Aanvaarding:

in overleg

Betreft:
Ca. 200 m2 winkel/horeca-ruimte in een kenmerkend pand op een a-locatie in het centrum van Ouddorp aan Zee. Het object is gelegen op een hoek, het perceel heeft een centrumbestemming, hiermee is de ruimte geschikt om gehuurd te worden als winkelruimte, tevens is er een gemeentelijke toestemming om binnen bepaalde kaders een horecagelegenheid te exploiteren, e.e.a. in nader overleg met de eigenaar.

Ligging en bereikbaarheid:
Gelegen in het centrum aan het eind van de Weststraat, de hoofdstraat van het centrum, door de eindligging is er naast de inpandige ruimte ook ruimte voor een terras of uitstalruimte. In de directe omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Oppervlakte:
Ca. 200 m2 + buitenterrein, e.e.a. in overleg te bepalen.

Opleveringsniveau:
Casco + oplevering, tevens in overleg te bepalen.

Huurprijs:
€ 3.150,00
Bovengenoemd bedrag is per maand exclusief BTW en servicekosten.

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen.

Huurbetaling:
Per maand vooruit te voldoen.

Huuringangsdatum:
In overleg beschikbaar.

Huurtermijn:
5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in september 2012.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006= 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Huurgarantie:
Een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van twee maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Voorbehoud:
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de opdrachtgever.

Algemeen:
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Hameeteman Makelaardij b.v. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.