Oproep: vul deze enquête in voor uw eigen belang!

Het Convenant Aziatische Horeca 2014 gaat over de personeelsvoorziening van de Aziatische  keuken. Tegenover het verlenen van vergunningen aan koks uit Azië voor arbeid en verblijf in Nederland, staat het opleiden en plaatsen van personeel uit NL/EU in de Aziatische horecakeuken in Nederland.

Het convenant schrijft voor dat over het tweede halfjaar van 1 april 2015 tot 1 oktober 2015 in de Aziatische keuken ten minste 188 werknemers afkomstig uit NL/EU nieuw moeten zijn aangenomen voor een duurzaam dienstverband in keukenfuncties. Voor een duurzaam dienstverband telt dat nieuwe dienstverbanden opgeteld een jaar voltijd moeten zijn. Voor dit deel van de afspraken is deze enquête.

Het convenant vraagt ook voor hetzelfde tweede halfjaar ten minste 375 gerealiseerde opleidingstrajecten, waarvan 150 trajecten voor Aziatische keukenfuncties en afgesloten met een sectordiploma of sectorcertificaat. Deze cijfers komen van de opleiders en vragen wij nu niet van u.

VCHO, TRA en KHN vragen u deze enquête in te vullen. De enquête is beperkt tot de vraag over het aanbieden van duurzame dienstverbanden aan niet vergunningplichtig keukenpersoneel. Dus vul alleen van alle niet vergunningplichtige keukenpersoneelsleden, die u vanaf 1 april 2015 nieuw in dienst heeft aangenomen, naam en geboortedatum in.

Het is van groot belang dat u deze enquête invult. Voor SZW/UWV/IND tonen wij aan dat de Aziatische horeca voldoet aan de eisen. Dit is nodig voor het voortduren van het convenant.

Wij vragen slechts 1 minuut van uw tijd.

S.v.p. de ingevulde enquête vóór 10 november 2015 mailen naar info@vcho.nl