Ledenvoordeel Bartels Consultancy

U kunt, zowel als eigenaar en huurder, tot 6 weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt dit ook uitbesteden aan VCHO’s nieuwe partner Bartels Consultancy. Deze service kost normaal 25% van de besparing, maar VCHO-leden kunnen hier geheel kosteloos gebruik van maken.

De voordelen van Bartels Consultancy:

 • Geheel kosteloos bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-beschikking bij uw gemeente;
 • Jarenlange ervaring, ook met bezwaarprocedures voor horecabedrijven;
 • Gemiddeld 90% van de bezwaren wordt gegrond verklaard.

Snel & eenvoudig:

 1. Stuur uw WOZ-aanslagbiljet(ten) per mail naar dion@bartelsconsultancy.nl (PDF, scan of foto).
 2. U ontvangt een opdrachtbevestiging van Bartels Consultancy, inclusief volmacht die u bij akkoord moet ondertekenen en retour sturen via mail;
 3. Binnen 24 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging dient Bartels Consultancy een bezwaarschrift in. Ter controle ontvangen zij van de gemeente de meest recente taxatieaanslagen.

Indien bezwaar gegrond wordt verklaard

Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard en de WOZ-waarde wordt verlaagd, krijgt u van de gemeente automatisch de teveel betaalde belastingen en heffingen teruggestort op uw rekening. Bartels Consultancy ontvangt dan van de gemeente een wettelijk vastgestelde vergoeding. Het kost u dus helemaal niets.

De vergoeding voor Bartels Consultancy wordt op uw rekening gestort. Nadat u dat bedrag ontvangen heeft, zal Bartels Consultancy u een factuur sturen ter hoogte van deze vergoeding, zodat u deze aan hem kunt overmaken. Deze vergoeding ontvangt u bovenop de teveel betaalde belastingen en heffingen. De diensten van Bartels Consultancy kosten u dus nog steeds niets.

Indien bezwaar ongegrond wordt verklaard

Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, wordt de WOZ-waarde niet verlaagd en krijgt u dus ook geen geld terug. Bartels kan echter nog wel voor u in beroep gaan. De kosten voor de procedure zijn voor rekening van Bartels Consultancy.

Aandachtspunten

 • Wacht niet te lang als u bezwaar wilt maken. Formeel heeft u hier 6 weken de tijd voor na dagtekening van de aanslag;
 • In veel gevallen kan na 6 weken ook nog “ambtshalve” bezwaar worden gemaakt. Als u twijfelt kunt u contact opnemen met Bartels Consultancy;
 • Bartels Consultancy kan, als u dat vraagt, ook uitstel van betaling van uw aanslag aanvragen;
 • Aanslagen van privé-woonhuizen kunnen tegen dezelfde condities worden meegenomen;
 • Bartels Consultancy kan lopende bezwaarprocedures overnemen die je zelf al bent gestart of die van andere intermediairs;
 • Bartels kan ook met terugwerkende kracht, van ambtshalve bezwaar maken. Dit kan tot 5 jaar terug.

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.