Horeca CAO geldt nu voor hele horeca

De nieuwe horeca cao is door de minister algemeen verbindend verklaard die vorig jaar door KHN en CNV Vakmensen is afgesloten. Deze algemeen verbindend-verklaring betekent dat vanaf 26 juni 2018 alle horecabedrijven zich aan de nieuwe horeca cao moeten houden, dus ook niet-leden van KHN.

Nieuwe loontabel per 01-07-2018
Per 1 juli 2018 veranderen ALLE bedragen inclusief het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. De lonen worden per 1 juli verhoogd met 1%.

Download de loontabel op de downloadpagina. De loontabel hoort bij de nieuwe horeca-cao die dus vanaf 26 juni voor alle horecabedrijven van toepassing is.

Heeft u koks uit China in dienst?
Om te blijven voldoen aan de UWV voorwaarden GVVA adviseren wij al uw keukenpersoneel, dus ook uw koks met een GVVA vergunning volgens de nieuwe loontabel uit te betalen!