Enquête Uitvoering Convenantvoorwaarden

Het Convenant Aziatische Horeca 2014 gaat over de personeelsvoorziening van de Aziatische keuken. Tegenover het verlenen van vergunningen aan koks uit Azië, staat het opleiden en plaatsen van personeel uit NL/EU.

Het convenant schrijft voor dat over het eerste halfjaar vanaf 1 oktober 2014 tot 1 april 2015 ten minste 187 werknemers afkomstig uit NL/EU moeten zijn aangenomen in keukenfuncties.

Het convenant schrijft daarnaast voor dat over het eerste halfjaar vanaf 1 oktober 2014 tot 1 april 2015 ten minste 375 opleidingstrajecten moeten zijn gerealiseerd, waarvan 100 trajecten voor de Aziatische keukenfuncties, met een afgesloten sectordiploma of sectorcertificaat.

Het is daarom van groot belang dat u deze enquête invult, zodat wij aan SZW/UWV/IND eind maart kunnen presenteren dat de Aziatische horeca voldoet aan de bovengestelde eisen. Dit is belangrijk voor het voortduren van het convenant.

Het is dus óók in uw eigen belang dat u deze enquête zo snel mogelijk invult en naar ons terugmailt.

De deadline voor het invullen van de enquête is 30 maart 2015.

[vfb id=’6′]