Enquête uitvoering convenant voorwaarden

Het Convenant Aziatische Horeca 2014 gaat over de personeelsvoorziening van de Aziatische keuken. Tegenover het aantal verleende vergunningen aan koks uit Azië voor arbeid en verblijf in Nederland, moet hetzelfde aantal in mensen uit NL/EU worden opgeleid en geplaatst in de Aziatische horecakeuken in Nederland.

Het convenant schrijft voor dat over het derde halfjaar (1 oktober 2015 tot 1 april 2016) de Aziatische horeca moet hebben voldaan aan verschillende voorwaarden. Een van deze voorwaarde is dat er in de Aziatische keuken tenminste 187 werknemers afkomstig uit NL/EU nieuw moeten zijn aangenomen voor een duurzaam dienstverband in keukenfuncties. Voor een duurzaam dienstverband geldt dat nieuwe dienstverbanden opgeteld een jaar voltijd moeten zijn.

Voor dit deel van de afspraken is deze enquête. Een duurzaam dienstverband is een dienstverband voor een fulltime contract (38 uur per week) voor de duur van tenminste 1 jaar voor een keukenfunctie (m.u.v. afwasser). Dit duurzame dienstverband mag bijvoorbeeld ook door 2 personen wordt ingevuld, die allebei 19 uur per week werken voor de periode van 1 jaar.

VCHO, TRA en KHN vragen u deze enquête in te vullen. De Chinese versie vindt u hier. De enquête is beperkt tot de vraag over het aanbieden van duurzame dienstverbanden aan niet vergunningplichtig keukenpersoneel. Dus vul alleen van alle niet vergunningplichtige keukenpersoneelsleden, die u vanaf 1 oktober 2015 nieuw in dienst heeft aangenomen, de gegevens in. Ook als u momenteel geen GVVA koks in dienst heeft, maar in deze periode wel keukenfuncties aangeboden heeft aan niet vergunningplichtige keukenpersoneel. Zodoende kan de overheid een compleet beeld krijgen van de inspanningen van de Aziatische sector.

Het is dus van groot belang dat u deze enquête invult. Voor SZW/UWV/IND tonen wij aan dat de Aziatische horeca voldoet aan de eisen. Dit is nodig voor het voortduren van het convenant, en daarmee de mogelijkheid om koks uit Azië in dienst te kunnen blijven nemen.

Graag de ingevulde enquête vóór 1 april 2016 mailen naar info@vcho.nl of faxen naar 020-3458201.