Gebruik niet het huidige aanvraagformulier voor het tweede convenantsjaar!

Wij krijgen signalen dat sommige ondernemers het huidige verlengingsaanvraagformulier gebruiken om voor een kok in het kader van het convenant een tweede verlenging aan te vragen. Let op: het huidige verlengingsaanvraagformulier is niet voor een aanvraag voor het tweede convenantsjaar. Bij de tweede verlengingsaanvraag volgens het convenant willen UWV/IND namelijk
Read More

Opgebouwd arbeidsrecht kan toch meegenomen worden?

Veel Chinese koks hebben door de invoering van de wijziging Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) nadelige gevolgen ondervonden. Een van de belangrijkste nadelen is dat deze koks per 1 januari 2014 pas na vijf jaar onafgebroken arbeid de status arbeidsvrij krijgen, terwijl dit daarvoor maar drie was. Door het strengere toelatingsbeleid en
Read More

Veel gestelde vragen voorwaarden convenant

De laatste tijd krijgen we vaak vragen van leden over enkele voorwaarden van het convenant. De meest gestelde vragen hebben we in dit artikel toegelicht. Als ik een kok aanneem die arbeidsvrij is, voldoe ik dan aan de eisen van het convenant? Ja. Volgens het convenant is één van de
Read More

Algemene Ledenvergadering van VCHO: Goed bezocht en interessante inhoud

De Algemene Ledenvergadering van VCHO is op maandag 11 mei 2015 in Wokrestaurant De Mallejan te Maarssen gehouden. Bijna 90 leden hebben de ledenvergadering bijgewoond. Hieronder vindt u een kort verslag van de vergadering.   Terugblik activiteiten 2014 Tijdens de vergadering heeft voorzitter, de heer Bin Yu leden gerapporteerd over
Read More

Vier Themabijeenkomsten met veel besproken onderwerpen

Tussen 11 en 19 mei 2015 heeft VCHO vier regionale themabijeenkomsten georganiseerd in Maarssen, Zwolle, Eindhoven en Den Haag. In totaal hebben meer dan 200 ondernemers deelgenomen aan de bijeenkomsten.  Wet Werk en Zekerheid De heer Aad Boutens van Countus en mevrouw Karin Looij van AK Saldo hebben toelichting gegeven
Read More

Regionale themabijeenkomsten 2015

VCHO organiseert in mei vier regionale themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de volgende onderwerpen: Wet Werk en Zekerheid De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft ingrijpende gevolgen voor horecaondernemers. De deskundigen zullen aan u uitleggen wat de wet in de praktijk voor u betekent. – Hoeveel contracten
Read More

Het belang van social media

Social media spelen een steeds belangrijkere rol in het contact met uw klanten, en ook het contact tussen u als horecaondernemer en VCHO. Zij maken het mogelijk om snel en efficiënt te communiceren. Om meer inzicht te krijgen in hoe u als horecaondernemer gebruikmaakt van social media, en hoe u
Read More

Meest gestelde vragen | Convenant

In deze editie beantwoorden wij de vragen over het convenant die we de laatste tijd veel gehoord hebben. Ben ik een grote of een kleine werkgever? U bent een kleine werkgever, als u maximaal twee personen als gekwalificeerde kok (vanaf niveau 4) in loondienst heeft. De werkgever zelf telt dus
Read More

Meest gestelde vragen | Arbeidsrecht

In deze editie beantwoorden wij de vragen die ondernemers recentelijk vaak aan ons hebben gesteld.   Wat is het minimumloon van 2015? Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 voor 23 jaar en ouder bedraagt € 1.501,80 per maand. Voor werknemers ingeschaald conform CAO Horeca geldt dit minimumloon al vanaf
Read More