Wetswijzigingen per 1 januari 2017

Als ondernemer krijgt u in 2017 weer te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hieronder vindt u een selectie van de regels voor de horecaondernemers.

Minimumloon wordt verhoogd

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaan per 1 januari 2017 omhoog naar € 1.551,60 per maand. Voor een compleet loontabel klik u loontabel 2017.

Maatregelen tegen schijnconstructies

Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies aan te pakken. Als ondernemer heeft u te maken o.a. met volgende maatregelen:

 • U bent als werkgever aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.
 • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
 • U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
 • Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
 • Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.
 • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Inspectiegegevens worden straks openbaar gemaakt.

AOW-leeftijd verhoogd

Per 1 januari 2017 wordt de AOW-leeftijd naar 65 jaar + 9 maanden verhoogt, 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 maanden in 2022. Op Rijksoverheid.nl kunt u uw AOW-leeftijd zelf berekenen.

Afvalstoffenbelasting wordt verhoogd

De afvalstoffenbelasting gaat omhoog naar € 13,11 per ton. Dit was € 13,07 per ton. De heffing geldt voor zowel storten als verbranden van afval.

Vereenvoudiging belastingen auto

Het systeem van autobelastingen wordt eenvoudiger. Dat gebeurt stapsgewijs tussen 2017 en 2020.

 • De bijtelling voor privégebruik van volledig elektrische leaseauto’s blijft 4% (tot een aanschafbedrag van € 50.000). Voor alle andere nieuwe zakelijke auto’s gaat de bijtelling naar 22%. De bijtelling voor auto’s aangeschaft vóór 1 januari 2017 blijft 25%.
 • De aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020. De motorrijtuigenbelasting (mrb) daalt met 2% in 2020.
 • Eigenaren van oude personenvoertuigen en bestelauto’s op diesel gaan vanaf 2019 meer belasting betalen.
 • Het overgangsrecht vereenvoudigt: auto’s gekocht in de periode 2017–2020 houden 60 maanden na de datum van eerste toelating op de weg een lagere bijtelling. Voor auto’s van vóór 1 juli 2012 geldt het huidige overgangsrecht tot en met 2018.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.
Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt de volgende voorwaarden:

 • U krijgt per jaar maximaal € 2000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer fulltime werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
 • U krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer fulltime werkt, 110-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
 • Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Deel dit bericht
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+